Emblem för Sellskapet Ciconia

Utgångspuntken för denna design var tre saker: Ciconia (latin för Stork), musik och akademiska traditioner. För att representera dessa valde jag en stork, två korslagda fanfartrumpeter samt en öppen lagerkrans. Resultatet syns nedan: Grundvarianten i fem diskreta färger (svart, vitt, grönt, gult och rött), samt två svart/vita varianter för användning som brevhuvud mm, respektive förlaga för metallinsigna eller liknande.