Battle of the Bands-affischer

Vid ett antal tillfällen anordnade studentorkestrarna (och storbanden) Tupplurarna, SiGHstinska kapellet och Glansbandet danskvällar där två av banden delade på speltiden. Földaktligen kallades evenemanget Battle of the Bands. Då jag vid tiden (2004-2008) var engagerad i en av orkestrarna erbjöd jag mig att göra affisher.

Nedan visas exempel ur två generationer affischer. Grundtemat är kontrasterande färger (tagna från bandens logotyper) och motstående instrument, det senare borttaget i senare affischer. Trots kontinuerlig utveckling av designen (och designbyte) försökte jag hålla dem så pass lika att betraktaren skulle känna igen evenemanget. Direkt nedan syns andra generationen affisher (2005-2008), äldst variant först och senst nere till höger.Fotona på trombonisten och saxofonisten tog jag specifikt för att använda på dessa affischer. Fotot på trumpetaren fick jag tillstånd att använda av fotografen.

De första Battle-affischerna (2004-2005) hade en något annan design, men grundidén var densamma: